A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

Creșterea capacității autoritaților competente din România DNSC și RENAR conform regulamentului european privind securitatea cibernetică nr.881/2019 - Cybersecurity act

 eu-cofinantat

Scopul proiectului

Proiectul urmărește consolidarea capacității administrative a Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC) și a Asociației Române de Acreditare (RENAR) -organism național de acreditare pentru România, responsabil cu evaluarea competenței și capacității organizațiilor care oferă servicii de certificare, testare, inspecție și calibrare.

Proiectul urmărește consolidarea capacității celor două autorități naționale competente printr-un program multidimensional care include:

    - sesiuni de instruire pentru personal,

    - campanii de conștientizare și clarificare desfășurate la nivel național,

    - studiu și analiză comparată, privind „standardele de certificare a securității cibernetice” ,

    - evaluare: „inventarierea așa cum este”

    - studiu privind pregătirea României pentru implementarea schemelor de certificare a securității cibernetice în conformitate cu Regulamentul european privind securitatea cibernetică.

De asemenea, beneficiarii vor contribui la activitățile organizate în contextul «Platformei europene de cooperare pentru certificarea securității cibernetice», aflată în curs de înființare, de către Comisia Europeană.

Autoritatea Națională de Certificare a Securității Cibernetice va participa la lucrările Grupului European de Certificare a Securității Cibernetice, înființat în conformitate cu regulamentul european privind securitatea cibernetică (Cybersecurity Act).

Sursa de finanțare: CEF Telecom

Lider: Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC)

Parteneri: Ernst & Young SRL (EY)

Asociația de Acreditare din România (RENAR)

Valoarea totală și contribuția României

Valoare totală proiect: 337 702 EUR, finanțare CEF: 253 276 EUR

Buget DNSC: 93 649 EUR

Durata de implementare: 2 ani (01/07/2021 ÷ 28/06/2023)

 Accesează/Descarcă studiul 'Studiu privind disponibilitatea pentru a implementa, în România, schema de certificare a securității cibernetice, conform Cybersecurity Act (Regulamentul (UE) 2019/881)

Conținutul acestei publicații este responsabilitatea exclusivă a DNSC și nu reflectă neapărat opinia Uniunii Europene.