A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

RO-CCH

ro-cch-ecccro-cch


Romanian Cyber Care Health - RO-CCH


Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) este beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului “Romanian Cyber Care Health - RO-CCH”, în conformitate cu contractul de finanțare nr. 101101522. Proiectul este finanțat de Comisia Europeană prin CNECT.H – Digital Society, Trust, and Cybersecurity, în cadrul apelului DIGITAL-2022-CYBER-02-SUPPORTHEALTH, tipul de acțiune: Digital SME Support Actions.

Coordonator:
Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC)

Data de începere a proiectului: 1 Ianuarie 2023
Data de finalizare a proiectului: 31 Decembrie 2024
Durata proiectului: 24 luni
Valoarea totală: 578.870,00 € din care asistență financiară nerambursabilă: 289.435,00 €
Bugetul DNSC: 578.870,00 € din care asistență financiară nerambursabilă: 289.435,00 €

Proiectul Romanian Cyber Care Health - RO-CCH va sprijini reziliența securității cibernetice în sistemul de sănătate și instituțiile de sănătate din România care au fost supuse stresului în ultimii ani, în special în urma crizei COVID-19, în vederea limitării daunelor cauzate de incidentele de securitate cibernetică care au afectat instituțiile de sănătate și furnizorii de servicii de sănătate.
Obiectivul general al proiectului este de a reduce riscurile de securitate cibernetică și de a crește gradul de conștientizare, în vederea creșterii siguranței pacienților și a încrederii în sistemul și instituțiile de sănătate din România.
Proiectul va promova schimbul de bune practici în rândul comunităților de securitate cibernetică și asistență medicală, pentru a spori gradul de conștientizare cu privire la amenințările și vulnerabilitățile la adresa securității cibernetice, precum și schimbul de instrumente, metode, practici organizaționale și de gestionare, cu scopul general de a defini scheme interdisciplinare colaborative, adaptate acestui mediu. Părțile interesate din sistemul de sănătate vor putea defini astfel bazele competențelor de securitate cibernetică aplicabile în sectorul sănătății din întreaga Uniune Europeană.
Obiectivele specifice ale proiectului sunt definite astfel:
• identificarea portofoliului de amenințări cibernetice specifice sectorului medical;
• identificarea vulnerabilităților cibernetice în instituțiile de sănătate;
• rolul factorului uman în securitatea cibernetică;
• definirea strategiilor organizaționale privind securitatea cibernetică în sectorul medical;
• definirea schemelor de instruire și conștientizare în materie de securitate cibernetică dedicate actorilor din domeniu;
• interacțiunea cu părțile interesate din domeniul securității cibernetice și din domeniul sănătății.

Activitățile proiectului sunt următoarele:
WP1 Strategii de Cyber în sistemul medical – se vor identifica amenințări cibernetice specifice sectorului medical și modele operționale în scopul definirii strategiilor de securitate cibernetică de conștientizare adaptate sistemului de sănătate;
WP2 Definirea schemelor de instruire și conștientizare în materie de securitate cibernetică – identifică vulnerabilitățile din sistemul de sănătate și instituțiile medicale, revizuiește programele de instruire și de conștientizare privind securitatea cibernetică adaptate sistemului de sănătate;
WP3 Factorul uman în securitatea cibernetică din domeniul sănătății - evidențiază importanța factorului uman privind securitatea cibernetică, definește scenarii privind comunicarea mesajelor cheie și identifică indicatori specifici pentru sistemul de sănătate;
WP4 Outreaching cyber security and healthcare communities of practices – definește planul detaliat de diseminare și comunicare și, mai mult, implementează chestionare de analiză la nivelul comunității medicale și actorilor din sistemul de sănătate.
WP5 Managementul proiectului – asigură implementarea proiectului și comunicarea cu Comisia Europeană.


Conținutul reflectă opinia autorilor. Comisia Europeană nu este responsabilă pentru folosirea informațiilor din acest articol.