A fost publicată lista furnizorilor de servicii de formare pentru securitate cibernetică
Accesați pagina

Sistem de alertă timpurie și informare în timp real – RO-SAT

logo-header-proiect-rosat

Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) este beneficiarul unei finanțări nerambursabile pentru implementarea proiectului “Sistem de alertă timpurie și informare în timp real - RO-SAT”, cod MySMIS2014+ 130277, în baza contractului de finanțare nr. 2/2.3.2/20.09.2019. Proiectul este cofinanțat prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020, Axa Prioritară 2 Tehnologia Informațiilor și Comunicațiilor (TIC) pentru o economie digitală competitivă, Acțiunea 2.3.2 - Asigurarea securității cibernetice a sistemelor TIC și a rețelelor informatice. 

Partener: Serviciul de Telecomunicații Speciale

Data de începere a proiectului: 20 septembrie 2019

Perioada de implementare: 49 de luni

Valoarea totală a proiectului este de 69.623.544,00 lei, din care 58.612.355,64 lei asistență financiară nerambursabilă.

Obiectivul general al proiectului îl reprezintă creșterea capacității operaționale a DNSC în vederea asigurării capabilităților naționale de prevenire, identificare, analiză și reacție la incidentele de securitate cibernetică.

Prin implementarea RO-SAT se urmărește creșterea nivelului de securitate a spațiului cibernetic național (instituții publice, companii private, utilizatori individuali), precum și creșterea capacității de răspuns la incidente de securitate cibernetică a DNSC. Îmbunatățirea stării de securitate prin cunoașterea, prevenirea și contracararea vulnerabilităților, riscurilor și amenințărilor la adresa securității cibernetice a organizațiilor din România este stipulată ca obiectiv al Strategiei Naționale de Securitate Cibernetică.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

• Dezvoltarea unui sistem național de avertizare în timp real a persoanelor fizice și/sau juridice vizate de atacuri cibernetice și/sau afectate de incidente de securitate cibernetice, precum și pentru informarea și cooperarea cu autoritățile competente;

• Amplasarea unor sisteme de tip senzor SOC (Security Operation Center) de monitorizare în timp real a rețelelor din locațiile beneficiarilor: Poșta Română, Loteria Română și Autoritatea Electorală Permanentă, precum și la alți beneficiari;

• Realizarea unui număr de cel puțin 120 de audituri de securitate pentru rețelele din locațiile beneficiarilor în care vor fi amplasate echipamente;

• Instruirea unui număr de 20 se specialiști în următoarele domenii de interes: procesarea alertelor generate de terminalele SOC, managementul terminalelor SOC, managementului sistemului de alertă timpurie și informare în timp real, etc;

• Operaționalizarea a patru echipe de intervenție on-site în vederea derulării investigațiilor în cazul incidentelor de securitate cibernetică.

Activitățile ale proiectului sunt următoarele:

A1. Management de proiect;

A2. Operaționalizare centru de date;

A3. Dezvoltare platformă software;

A4. Amenajare spații centru de date și centru integrat de management și monitorizare;

A5. Operaționalizare centru integrat de management și monitorizare;

A6. Instruire personal de specialitate din cadrul DNSC și din cadrul instituțiilor partenere;

A7. Informare și publicitate;

A8. Audit tehnic și financiar;

Atașamente 

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020 „Competitivi împreună”

Date de contact:

Gabriel Ene – Manager de proiect

Tel: +4031-6202187

E-mail: [email protected]

Pentru informaţii detaliate despre celelalte programe cofinanţate de Uniunea Europeană, vă invităm să vizitaţi www.fonduri-ue.ro